Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю

«Невідкладні стани при захворюваннях серцево-судинної системи в умовах пандемії»

14 травня

16:00

Конференція внесена до реєстру

реєстровий номер конференції № 254

Видача номерних сертифікатів (від 5 до 10 балів)

Реєстрація безкоштовна

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю

«Невідкладні стани при захворюваннях серцево-судинної системи в умовах пандемії»

14 травня о 16:00

Конференція внесена до реєстру

реєстровий номер конференції № 254

Видача номерних сертифікатів (від 5 до 10 балів)

Реєстрація безкоштовна

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України

Цільова аудиторія: судинні хірурги, загальні хірурги, кардіологи, неврологи, терапевти, сімейні лікарі

Головуючі

Колесник Юрій Михайлович

Ректор ЗДМУ, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Никоненко Олександр Семенович

Ректор ДЗ “ЗМАПО  МОЗ України”,
  Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України

Нікульніков Павло Іванович

доктор медичних наук, зав. відділом хірургії магістральних судин Національного Інституту хірургії та трансплантології
ім. О.О.Шалімова

Ґудз Іван Михайлович

 д.мед.н., проф., завідувач кафедри загальної хірургії Івано-Франківського Національного медичного університету

Кобза Ігор Іванович

д.мед.н., проф., завідувач кафедри хірургії
№ 2 Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького

Никоненко Андрій Олександрович

 д.мед.н., проф., завідувач кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного медичного університету

Актуальність конференції

Захворювання серцево-судинної системи, як і раніше, залишаються на одному з перших місць з інвалідизації та смертності серед населення. Пандемія, яка охопила практично всі континенти планети, внесла значні зміни в систему охорони здоров’я і надання допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. Основними поточними проблемами є закриття певних центрів з надання допомоги хворим із захворюваннями судин, перехід на ургентні втручання і відстрочка планових операцій. Залишається багато питань стосовно персональних засобів захисту медичного персоналу та організації хірургічного втручання у пацієнтів з COVID-19. У період пандемії різні країни демонструють зменшення або збільшення хірургічних втручань у пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок, інтервенцій при гострому інфаркті міокарда, що також залишається не надто зрозумілим. Недавні публікації показують високі ризики розвитку тромбозу (артеріального і венозного русла) і тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з COVID-19, що говорить про необхідність проведення профілактики тромбоемболічних ускладнень. Дані питання будуть розглянуті і обговорені в ході конференції.

Доповідачі та теми доповідей

Henning Eckstein

MD, PhD,Prof., Direktor der Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie MRI (Germany)

Доповідь присвячена змінам в австрійсько-німецьких рекомендаціях 2020 року щодо лікування атеросклерозу каротідних артерій та нестандартним ситуаціям каротидноі хірургії в період пандемії

Ihor Huk

MD, PhD, prof.,Medical University of Vienna, Dept. of Surgery
(Austria)

У презентації буде показана вірусна етіологія розвитку аневризми черевного відділу аорти

Alexander Rakul

MHA, MD, PhD, Regional leader in the network of healthcare facilities Kaiser Permanente
(USA)

Буде представлений досвід клінік США по організації індивідуального захисту у медпрацівників і пацієнтів, планування хірургічних втручань у пацієнтів з COVID-19 та особливості проведення наркозу. Особливу увагу буде приділено організації планових госпіталізацій

Ihor Kobza

MD, PhD., prof., Lviv National Medical University named by Danylo Halytskij
(Ukraine)

Презентація присвячена венозному тромбоемболізму рідкісної етіології, питанням хірургічного лікування та профілактики

Andriy Nykonenko

MD, PhD., prof., Zaporrizhzhia State Medical University
(Ukraine)

Доповідь присвячена проблемам тромбозів та тромбоемболій у пацієнтів на тлі COVID-19, особливостям консервативної терапії і методам профілактики ТЄУ

Robert Michał Proczka

MD, PhD, Jozefow Warsaw Center of Cardiology
(Poland)

Автор буде розповідати про хірургічну тактику при критичній ішемії нижніх кінцівок, особливо при плануванні втручань в період пандемії COVID-19

Контакти

Контакти оргкомітету:
Никоненко Андрій Олександрович,
Гайдаржі Євген Іванович
+38 (097) 594 54 93
+38 (050) 258 16 16
Email: nikonandra@gmail.com

 

Технічний організатор:
ТОВ “Ворлдсервіс Груп”
Дзуєнко Ігор Володимирович
+38 (067) 2090859
Email: info@usvs.org.ua